מתכלים מקוריים SUNICION

פטור מס’ 1463
תחום כירורגי
נושא מתכלים מקוריים SUNICION
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד בעל מתכלים מקוריים ל - SUNICION.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 31/12/2019
תאריך אחרון להגשת השגות 22/01/2019
ספק קובידיאן
סוג פטור כוונת התקשרות עם ספק יחיד
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס טרום וועדה
תאריך עדכון 02/01/2019

שם החברה *

שם הפונה *

דוא”ל *

תפקיד *

ח.פ

טלפון *

פרטי הפניה *

[recaptcha]