סט להאכלה מורכב מזונדה, מחבר, מזרק ומחט מקוריים בעלי הברגה ייחודית nutrisafe vygon

פטור מס’ 1458
תחום צר"פ
נושא סט להאכלה מורכב מזונדה, מחבר, מזרק ומחט מקוריים בעלי הברגה ייחודית nutrisafe vygon
נימוק למיטב ידיעתנו, מדובר בספק היחיד בעל סט להאכלה מורכב מזונדה, מחבר, מזרק ומחט מקוריים בעלי הברגה ייחודית ל nutrisafe vygon.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 31/12/2019
תאריך אחרון להגשת השגות 22/01/2019
ספק בפקס בע"מ
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 02/01/2019

שם החברה *

שם הפונה *

דוא”ל *

תפקיד *

ח.פ

טלפון *

פרטי הפניה *

[recaptcha]