פריטים כירורגיים סטריליים ממוחזרים לשימוש חוזר.

פטור מס’ 1460
תחום כירורגי
נושא פריטים כירורגיים סטריליים ממוחזרים לשימוש חוזר.
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד בעל פריטים כירורגיים סטריליים ממוחזרים לשימוש חוזר.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 31/12/2019
תאריך אחרון להגשת השגות 22/01/2019
ספק אסנט ציוד ממוחשב
סוג פטור כוונת התקשרות עם ספק יחיד
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס טרום וועדה
תאריך עדכון 02/01/2019

שם החברה *

שם הפונה *

דוא”ל *

תפקיד *

ח.פ

טלפון *

פרטי הפניה *

[recaptcha]