שתל החדרה לעצם האגן

פטור מס’ 1465
תחום צר"פ
נושא שתל החדרה לעצם האגן
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד בעל שתל המוחדר לעצם האגן/משמש לשחזור מפרק הירך.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 31/12/2019
תאריך אחרון להגשת השגות 28/01/2019
ספק IMPLANTCAST/MTC
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 08/01/2019

שם החברה *

שם הפונה *

דוא”ל *

תפקיד *

ח.פ

טלפון *

פרטי הפניה *

[recaptcha]