תמיסה להובלה ושימור כליות

פטור מס’ 1457
תחום כירורגי
נושא תמיסה להובלה ושימור כליות
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק ביחיד בעל תמיסה להובלת כליות ושימורן.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 31/12/2019
תאריך אחרון להגשת השגות 22/01/2019
ספק בפקס (יצרן ORGAN)
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס טרום וועדה
תאריך עדכון 02/01/2019

שם החברה *

שם הפונה *

דוא”ל *

תפקיד *

ח.פ

טלפון *

פרטי הפניה *

[recaptcha]