מכשיר לשיקום מסוג – GEO

פטור מס’ 1454
תחום מוסדי
נושא מכשיר לשיקום מסוג – GEO
נימוק למיטב ידיעתנו, מדובר במכשיר היחיד המאפשר התאמה למטופל בלא יותר מ - 10 דק', היחיד המאפשר שדרוג להליכה בשיפוע, היחיד המאפשר דימוי מדרגות.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 31/12/2019
תאריך אחרון להגשת השגות 15/01/2019
ספק חגי מכשור רפואי וסעודי בע"מ
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 26/12/2018

שם החברה *

שם הפונה *

דוא”ל *

תפקיד *

ח.פ

טלפון *

פרטי הפניה *

[recaptcha]